Komercobjektu pārvaldīšana un apsaimniekošana

 • Pārvaldīšanas plāna sagatavošana un izvērtēšana;
 • Tekošā gada apsaimniekošanas izmaksu aprēķināšana;
 • Finanšu uzskaites organizēšana - grāmatvedības pakalpojumi;
 • Līgumu slēgšana ar telpu īrniekiem;
 • Lietvedības vešana;
 • Komerctelpu reklamēsanās un citi mārketinga pakalpojumi;
 • Komerctelpu īpašnieku uzdevumu izpilde, atbilstoši finanšu resursiem;
 • Objekta sanitārā apkope, sētnieku pakalpojumi, atkritumu izvešanas nodrošināšana;
 • Komerctelpu uzkopšana;
 • Objekta esošo iekārtu un komunikāciju apsekošana un tehniskā apkope;

Citi pakalpojumi, ko piedāvā SIA “ Livonijas nami” ar saviem sadarbības partneriem

 • Avārijas dienests 24 stundas diennaktī;
 • Zālāju pļaušana;
 • Lielformātu atkritumu izvešana;
 • Skursteņu, krāsns, plīts mūrēšana, tīrīšana un remonts;
 • Ūdens skaitītāju nomaiņa;
 • Inženiertehnisko tīklu, siltummezgla apkope un remonts, filtru tīrīšana, sistēmas atgaisošana;
 • Apkures un ūdens skaitītāju elektroniskā nolasīšana un datu apstrāde;
 • Santehniķu pakalpojumi;
 • Skārdnieku pakalpojumi;
 • PVC logu un durvju pasūtīšana un uzstādīšana;
 • Juridiskie pakalpojumi;
 • Telpu īre;