SIA “ Livonijas Nami” aktīvs renovācijas projektu atbalstītājs.

Dotajā brīdī līdz 2022. gadam Latvijas iedzīvotājiem ir pieejami ES atbalsta fonda līdzekļi dauzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabojumiem 166 milj euro apmērā.

Aicinām mājas iesaistīties Altum (DME) programmā un apgūt pieejamos līdzekļus.
SIA “Livonijas Nami” ir ieguvuši zināšanas un pieredzi ES fondu piesaistē un iepriekšējā plānošanas periodā esam palīdzējuši piesaistīt līdzfinansējumu un renovēt 8 daudzdzīvokļu namus.

SIA “ Livonijas Nami” klientiem piedāvā:

 • Renovācijas pasākumu izskaidrošanu dzīvokļa īpašniekiem un sapulču organizēšanu.
  Aptauju veidošanu, īstenošanu un rezultātu apkopošana - par ALTUM atbalstu (DME)
  programmas ietvaros;

 • Tehniskās dokumentācijas sagatavošana;

 • Būvprojekta izstrādāšana un apstiprināšana;
 • Būvdarbu veicēju atlase, iepirkumu sludināšana;
 • Būvuzraudzības speciālista piesaitīšana būvdarbu uzraudzīšanai;
 • Finansējuma piesaistīšanu no kredītiestādēm;
 • Projekta vadība ES struktūrfondu līdfinansējuma saņemšanai;
 • Dokumentācijas sagatavošana un sarakste ar ALTUM visa projekta īstenošanas gaitā.

Kādēļ renovēt, kāds no tā ieguvums?

1) Ekonomija – renovācija ļauj samazināt siltumenerģijas patēriņu no 40-70% , kas nozīmē

mazākus ikmēneša rēķinus:

2) Vide- renovācijas rezultātā oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu var samazināt par

aptuveni 40%:

3) Izmaksas – kompleksi remonta darbi piesaistot ES līdzekļus izmaksā lētāk:

4) Vizuālais tēls – sakoptā vidē patīkamāk atrasties un dzīvot;

5) Materiālais – renovātās ēkās nekustamā īpašuma vērtība ir augstāka un šie īpašumi ir vairāk

pieprasīti.